Stora Blå

 

Byggherre

Humlegårdens Fastigheter AB

Arkitekt

Trampolin Arkitekter

Plats

Solna

Färdigställt

Pågående

Illustrationer

TEA Arkitekter

 

Stora blå omfattar 67 000m² fördelat på kontor, laboratorium och produktionsytor. Löpande projektering sker i samband med ombyggnation nya och befintliga hyresgäster. Genom Green Fingerprint skapas engagemang och ökad medvetenheten om energiåtgång hos deras hyresgäster.


 

Länkar

https://humlegarden.se/vara-fastigheter/fastighet-stenhoga-1/

 

image-right

"MSIB:s uppsökande
sinnelag säkrar
hela processen"