Studenthuset Frescati

 

Byggherre

Akademiska Hus

Arkitekt

Erseus Arkitekter

Plats

Stockholm

Färdigställt

2013

 

Byggnaden utgör en del av entrén till Frescati där huset har en hög miljöskapande profil och upplevelse av miljön inne och utanför byggnaden har varit fokus. Vårt uppdrag börjar i planeringsstadiet med program och systemhandling som flöjs av bygghandlingsskedet. 6500m².


 

Länkar

http://www.aix.se/projekt/studenthuset-i-frescati/

 

image-right

"MSIB:s uppsökande
sinnelag säkrar
hela processen"