Sthlm. New./Hammarby Gård H12 och H13

 

Byggherre

Skanska

Arkitekt

Brunnberg och Forshed

Plats

Stockholm

Färdigställt

Pågående

Illustrationer

Brunnberg och Forshed

 

Vi utför projektering och hyresgästanpassningar för både el- och telesystem i de två kontorshusen som byggs ovanpå SL:s bussdepå i Hammarby Sjöstad. Sjöhuset, som är beläget längs med Hammarby Kaj, består av sex kontorsvåningar och kragar i källarplanen in i bussdepån. Alléhuset är placerat längs med Hammarby Allé och består av 2 våning under mark samt 7 kontorsvåningar ovan mark. Total area på ca 26 000m².


 

Länkar

http://www.skanska.se/sv/Projekt/Projekt/?pid=9902&plang=sv-se

image-right

"MSIB:s uppsökande
sinnelag säkrar
hela processen"