Centralstationen A-huset

 

Byggherre

Jernhusen AB

Arkitekt

BSK Arkitekter

Plats

Stockholms central

Färdigställt

Pågående

 

Ett toppmodernt kontor anno 1872, renovering samt förnya och modernisera hela A-huset inom Stockholms Centralstation. Vi har utfört projektering av nya försörjningssystem för både el och tele/data för fastigheten samt utfört hyresgästanpassningar. Platsbyggda fönsterbänksinklädnader där all modern installation är dold. Även installationszoner är anpassade till den kulturminnesmärkta fastigheten.

 


image-right

"MSIB:s uppsökande
sinnelag säkrar
hela processen"