Quality Hotel Stadsmiljöpris -Dec 2013

Stadsmiljöpris till Quality Hotel Friends

Solna stad tilldelar årets Stadsmiljöpris till Quality Hotel Friends i Arenastaden

Motiveringen till Solna stads Stadsmiljöpris 2013 lyder:

Byggnaden med sin höga arkitektoniska kvalitet ger med sin rena struktur och resning karaktär till hela Arenastaden samtidigt som den även annonserar stadsdelen ut mot Stockholms infrastruktur

http://www.byggnyheter.se/2013/10/stockholms-stadsarkitekt-prisad-av-solna

Nyheter

image-right