Nya lägenheter i Fabrikshuset -Feb 2015

 

 

Nya lägenheter i Fabrikshuset i Gustavsberg

Brf Fabrikshuset, 240 lägenheter, är en del av det gamla fabriksområdet vid Gustavsbergs Hamn som håller på att omvandlas och byggs nu om till en levande stadsdel med bostäder, butiker, caféer och parkstråk. Den tidigare sanitetsfabrikens kraftfulla och storskaliga karaktär bevaras samtidigt som huset bearbetas och kompletteras med två nya våningsplan för att skapa en attraktiv och särpräglad bostadsmiljö. Vi är med och projekterar allt som har med kraft, belysning och tele i detta långa och anrika hus.

 

 

Nyheter

image-right