Projektering i Revit Electric! - Nov 2015

 

Oct2015

Två utmanande år med Revit Electric!

MSIB utför projektering i Revit för samtliga el- och telesystem för en kontorsfastighet åt Statens Fastighetsverk. Projekteringsprocessen går hand i hand med övriga byggdiscipliner, A, K och VVS där samtliga aktörer arbetar i samma Revitdatabas. SFV ser fördelar med att redan från start använda Revit. Detta för att kunna samordna i 3D ”live”, få ut mängdlistor, tidsflöden under byggprocessen och senare kunna använda databasen för att få serviceintervall samt vilka produkter som finns installerade i byggnaden. Utmaningen för oss är att driva handlingarna framåt samtidigt som vi är med och utvecklar el-modulen för Revit.

 

Nyheter

image-right