Utveckling av SKHLM centrum - Sept 2017


 

Utveckling av SKHLM centrum

I samband med utvecklingen av Skärholmens centrum har två delprojekt, SKHLM FOOD och SKHLM FASHION, startat. Vi hjälper Arcona och Grosvenor med projekteringen och är samtidigt ett stöd under ombyggnationen. Msib har tagit fram utförandehandlingar för samtliga el- och telesystem med ställverk, passage och brandlarmsystem inom fastigheten.

http://www.grosvenor.com/featured-locations-and-properties/asset/skarholmen-shopping-centre/

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Nyheter

image-right