Gröna Lund - Mars 2018


 

Gröna Lund

Tivoli Gröna Lund står inför stora förändringar och ombyggnationer. Vi på Msib ser över hela infrastrukturen för kraft och tele distributionen för hela området och planerar samt projekterar för de befintliga och nya husen och åkattraktionerna som kommer att under tre års tid byggas om- och till i olika etapper. Vi tar fram en ny ljusgestaltning tillsammans med arkitekter genom vår avdelning Light Support.

 

https://www.gronalund.com/sv/Attraktioner/projekt-2021/

 

Nyheter

image-right