Uppdrag

ALLA UPPDRAG ÄR VIKTIGA – STORA SOM SMÅ

MSIB bistår med ingenjörshjälp inom el-, tele- och dataanläggningar inom byggsektorn. Vi arbetar inom alla verksamhetsområden för offentliga och privata beställare, t.ex. kontor och hotell, handel och industri, lab och sjukhus, skolor, infrastruktur, bostäder m.m.
MSIB gör utredningsarbeten och upprättar handlingar i tidiga skeden såsom program- och systemhandlingar. MSIB tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar, gör budgetuppskattningar och tidiga programkalkyler.

image-right

Vi kommunicerar
vertikalt
horisontellt
anpassat till
mottagaren