Projektledning

ATT DRIVA FRAM PROJEKT KRÄVER UPPSÖKANDE SINNELAG

Det är skillnad på kompetens och kompetens. En kompetens är att vara skicklig ingenjör. En annan kompetens är att genom uppsökande sinnelag driva projekten och säkra snabbaste och mest rationella vägen mot projektets mål. Det sistnämnda förutsätter ett kreativt sinnelag, kvalitetsstyrning och en god 
kommunikationsförmåga. Dessa tre egenskaper har i verklighetens prövning mognat hos MSIB. Vi har i dag väl fungerande rutiner för ett offensivt angreppssätt i projekten. Vår ledarstil styr förbi alla hinder och tar projektet säkert i hamn. MSIB-teamets erfarenhet och kreativitet driver fram de optimala lösningarna.

image-right

Vi kommunicerar
vertikalt
horisontellt
anpassat till
mottagaren