Hur mycket BIM skall det vara?

BIM eller Building Information Modeling har på kort tid blivit ett begrepp. Men alla menar inte samma sak när de säger BIM.

MSIB har arbetat med BIM i ett flertal projekt där BIM kan genom visualiseringen av både byggnaden, installationer och inredning ge en bild av det slutliga resultatet. Olika alternativ kan med andra ord testas enkelt i en 3D-modell och konsekvenser av ändringar åskådliggörs på ett enkelt sätt. Som vi uppfattat det så betyder BIM även att man i en modell ska mata in all information om projektet, dvs. allt från mängdspecifikationer till inköps- och tidsplaner för hela projektet. Ett steg i denna riktning är Revit, där vi i ett projekt tillsammans med övriga discipliner projekterar i en Revit fil. Fortfarande saknas dock programvaror som t.ex. affärssystem som direkt kan använda BIM-data. Ett annat problem är att det saknas en standard för vilken typ av information som ska ingå i den BIM-fil som levereras. Därför kan man få precis vad som helst om man t.ex. beställer 3D-projektering och inte specificerat noggrant vad BIM-filen ska användas till. Här gäller som vanligt att göra rätt från början så inte BIM leder till överflödigt arbete och obehövliga kostnader.
Därför bestämmer MSIB projektets rätta BIM med beställaren redan från början där vi brukar ställa frågan: ”Hur mycket BIM ska det vara?”

Rätt använt BIM
effektiviserar hela projekteringsprocessen

Rulla till toppen