JOBBA HOS MSIB

Vill Du utvecklas i ett kreativt team? Med arbete i intressanta och utvecklande projekt? Hos MSIB blir Du en i teamet  med varierande uppgifter i hela projekteringsprocessen från första kundkontakt till inflyttning. Det finns inga begränsningar för samarbete. Vi fokuserar på kontinuitet i projekten med leverans av rätt kvalitet varje gång. Du har stora möjligheter att själv påverka arbetet utifrån kundens behov. Våra kunder är allt från ortens lokala byggare till internationella företag. Som del i tidigare erfarenheter värdesätter vi att Du har bakgrund som installatör.

Som arbetsuppgifter kan nämnas hjälpkonstruktion, handläggning, konstruktion, uppdragsansvar m.m.
Vår filosofi är att "Lyssna, analysera, föreslå och därefter verkställa" samt att "Se igen för att åstadkomma ständiga förbättringar."
Goda anställningsvillkor erbjuds.

Du är välkommen att ta en första kontakt med oss via mail till adressen , hälsningar Peter Granberg, VD MSIB.