KVALITET

Kvalitet har alltid spelat avgörande roll i vår verksamhet. Vårt uppgraderade kvalitets- och miljöledningssystem MSIB-2010 grundas på ISO 9001 och ISO 14001. MSIB-2010 tar till vara medarbetarnas kreativitet och säkerställer att rätt kvalitet levereras i varje projekt. 
Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar där varje ny erfarenhet tillvaratas. Våra kunder har tillgång till MSIB-2010 och kan själva kontrollera hur den överenskomna kvaliteten löpande produceras och levereras. MSIB-2010 är reviderat av tredje part.

Kvalitet          |          Kommunikation          |          IT-säkerhet