MSIB:S AFFÄRSIDÉ ÄR ATT:
"Genom KREATIVITET och KOMPETENS uppnå RÄTT KVALITET i projekteringsprocessen från första kundkontakt till inflyttning." 
 
MSIB:S FILOSOFI ÄR ATT:

"LYSSNA, ANALYSERA, FÖRESLÅ och därefter VERKSTÄLLA."Vidare: "SE IGEN för att åstadkomma STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR." 

Ledord         |          Samarbete         |          Affärsidé           |          En modern Elkonsult        |          Projektledning        |          Partners         |        Fakta om MSIB