Hollister


Byggherre:Hollister
Plats: Täby och Gallerian
Färdigställt: 2011

 

Nya butiker för den amerikanska klädkedjan, Hollister på olika platser i landet. Projektering, upphandling, bygghandling m.m. Samtliga handlingar på engelska.