Kv Paradiset 23

Byggherre: Fabege
Beställare: FSG Bygg
Plats: Stockholm
Färdigställt projekt

 

 

Fastigheten, Kv Paradiset 23, är beläget på Kungsholmen i Stockholm. Adressen för fastigheten är Strandbergsgatan 53-57. Upprättande av program-, system- och bygghandlingar för el- och telesystem i befintlig kontorsfastighet om totalt 10625 m² (BTA), åtta våningar samt takplan, där delar av takytan försågs med en överbyggnad för ytterligare kontorsverksamhet.

Takytan försågs även med en solcellsanläggning om 39kW, för vilken msib projekterade en ramhandling för totalentreprenad.