Kv Farao 8 - Solna

Byggherre: Fabege
Beställare: Reomti
Plats: Stockholm
Färdigställt projekt

 

 

Fastigheten är belägen vid Arenastaden i Solna, med adress Dalvägen 12. Upprättande av bygghandlingar för el- och telesystem i befintlig kontorsfastighet om ca 6000 m² (BTA)