Kv. Björnen

Byggherre: Statens fastighetsverk (SFV

Arkitekt: White arkitekter / BAU Arkitekter

Plats: Stockholm

Status: Färdigställt 2018

Area: 44 000 kvm

Foto: Anders Fredriksén

Om- och tillbyggnad av KV. Björnen (44 000m²).

 

 

I centrala Stockholm förvaltar Statens fastighetsverk elva kvarter som hyrs av Regeringskansliet.
Kv. Björnen som är det största kvarteret utgör en del av Statens Fastighetsverks stadsförnyelseprojekt Nya Klara.

Vi har haft möjligheten att få vara med från start och har i ett nära samarbete med Arkitekter och andra konsulter levererat samtliga tekniska lösningar och belysningslösningar för projektet. Målet för projektet var att uppfylla både hyresgästens och fastighetsägarens krav och förväntningar på den om- och tillbyggda fastigheten.