Kv. Stigbygeln 2

Byggherre: Fabege

Arkitekt: Studio Stockholm

Plats: Gårdsvägen 6, Solna

Status: Färdigställt 2021

Area: ca: 10 000 m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombyggnad av kontorsfastighet om ca 10 000 m² (BTA) som tidigare nyttjas som PEAB huvudkontor. Inom fastigheten har nu Fabege ha sitt huvudkontor och även plats för andra hyresgäster. Fastigheten är miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM IN-USE, lägst nivå Excellent. Som ett led i en certifiering ställs krav på b.la energieffektiva styrsystem och belysning, samt val av installationsprodukter med miljön i åtanke.
Msib har utfört projektering för system- och bygghandlingsskede för samtliga el- och teleinstallationer. Light Support har utfört ljusdesignen.