Pelaren


Byggherre: Fabege
Arkitekt: Strategisk Arkitektur, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Plats: Globen, Johanneshov
Färdigställt: Pågående

 

Mitt över Globen vid ekobrons fäste på östra sidan om Nynäsvägen byggs ett nytt landmärke i Söderstaden, ett kontorshus på 21 000 m² med 5000m² garage i källarplanen. Hyresgästen mobiloperatören 3 kommer att flytta in i större delen av fastigheten och dessutom flyttar Ebab och Stokab in under 2018. Byggnaden kommer att BREEAM certifieras till nivån Very good. Msib har utfört projektering för program-, system- och bygghandlingsskede för samtliga el- och teleinstallationer. Light Support har utfört ljusdesignen för fastighetens- och Ebabs lokaler.

 

Länkar
https://strategiskarkitektur.se/projekt/kv-pelaren-1/
https://www.brunnbergoforshed.se/pelaren/
https://www.fabege.se/fastigheter/pelaren-1/