Kv. Hörnan


Byggherre: Fabege
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Plats: Råsunda
Färdigställt: Pågående

 

Uppförande av ny kontorsfastighet om ca 19000 m² (BTA) beläget på anrik mark vid före detta Råsunda fotbollsstadion. Fastigheten kommer även inhysa restaurang- och butiksytor. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, nivå ”very good”. Som ett led i en certifiering ställs krav på b.la energieffektiva styrsystem och belysning, samt val av installationsprodukter med miljön i åtanke. Msib har utfört projektering för program-, system- och bygghandlingsskede för samtliga el- och teleinstallationer. Light Support har utfört ljusdesignen.

 

 

 

 

Länkar

http://www.nyrens.se/projekt/hornan-solna