Stora Blå


Byggherre: Humlegårdens Fastigheter AB
Arkitekt: Trampolin Arkitekter
Plats: Solna
Färdigställt: Pågående
Illustrationer: TEA Arkitekter

 

Stora blå omfattar 67 000m² fördelat på kontor, laboratorium och produktionsytor. Löpande projektering sker i samband med ombyggnation nya och befintliga hyresgäster. Genom Green Fingerprint skapas engagemang och ökad medvetenheten om energiåtgång hos deras hyresgäster.

 

 

 

 

 

Länkar
https://humlegarden.se/om-humlegarden-fastigheter/vara-fastigheter/fastighet-stenhoga-1/