Kv. Fyrfotan 1, Klaraporten


Byggherre: Stora Brand
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2013

 

Ombyggnation fastighet.