Studenthuset Frescati


Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Erseus Arkitekter
Inredningsarkitekt: AIX Arkitekter
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2013

 

Byggnaden utgör en del av entrén till Frescati där huset har en hög miljöskapande profil och upplevelse av miljön inne och utanför byggnaden har varit fokus. Vårt uppdrag börjar i planeringsstadiet med program och systemhandling som flöjs av bygghandlingsskedet. 6500m².

 

 

 

 

 

Länkar
https://www.aix.se/projekt/studenthuset-i-frescati/