Konstfack


Byggherre: AP-Fastigheter
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2004
Illustrationer: Wikipedia

 

Nya lokaler inom LM Ericssons gamal telefonfabrik vid Telefonplan för högskolan Konstfack.
30.000 m² BTA.