KTH Byggnad 43:22


Byggherre: Akademiska Hus AB
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2004

 

Ombyggnad av laboratoriebyggnad från 1960 till Kontor, datahallar 400m² samt utbildning.
Totalarea 7.000 m².