Konstfack

Byggherre: AP-Fastigheter

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2004

Illustrationer: Wikipedia

 

Nya lokaler inom LM Ericssons gamal telefonfabrik vid Telefonplan för högskolan Konstfack. 30.000 m² BTA.