Kv. Lejonet

Byggherre: Statens fastighetsverk (SFV)

Arkitekt: Ahrbom & Partner Arkitektkontor

Plats: Stockholm

Status: Färdigställt 2019

Area: ca: 900 kvm

Foto: Johan Eldrot

 

 

 

Ombyggnad av Konferensanläggning Kv. Lejonet

Den anrika lokalen i centrala Stockholm ligger i en fastighet som ritades och byggdes 1909.

Lokalen har under 1900-talet genomgått ett antal ombyggnader och därigenom förlorat många av sina ursprungliga kvalitéer. Ahrbom & Partner fick i uppdrag att anpassa lokalen efter en ny hyresgästs önskemål och behov. Light Support har haft möjligheten att i ett nära samarbete leverera väl integrerade belysningslösningar för lokalens ursprungliga kvalitéer samt hyresgästens höga krav på kvalité och utförande, som material, teknik och säkerhet.

 

Kv. Björnen

Byggherre: Statens fastighetsverk (SFV

Arkitekt: White arkitekter / BAU Arkitekter

Plats: Stockholm

Status: Färdigställt 2018

Area: 44 000 kvm

Foto: Anders Fredriksén

Om- och tillbyggnad av KV. Björnen (44 000m²).

 

 

I centrala Stockholm förvaltar Statens fastighetsverk elva kvarter som hyrs av Regeringskansliet.
Kv. Björnen som är det största kvarteret utgör en del av Statens Fastighetsverks stadsförnyelseprojekt Nya Klara.

Vi har haft möjligheten att få vara med från start och har i ett nära samarbete med Arkitekter och andra konsulter levererat samtliga tekniska lösningar och belysningslösningar för projektet. Målet för projektet var att uppfylla både hyresgästens och fastighetsägarens krav och förväntningar på den om- och tillbyggda fastigheten.

 

Kv Paradiset 23

Byggherre: Fabege
Beställare: FSG Bygg
Plats: Stockholm
Färdigställt projekt

 

 

Fastigheten, Kv Paradiset 23, är beläget på Kungsholmen i Stockholm. Adressen för fastigheten är Strandbergsgatan 53-57. Upprättande av program-, system- och bygghandlingar för el- och telesystem i befintlig kontorsfastighet om totalt 10625 m² (BTA), åtta våningar samt takplan, där delar av takytan försågs med en överbyggnad för ytterligare kontorsverksamhet.

Takytan försågs även med en solcellsanläggning om 39kW, för vilken msib projekterade en ramhandling för totalentreprenad.

 

Kv Farao 8 - Solna

Byggherre: Fabege
Beställare: Reomti
Plats: Stockholm
Färdigställt projekt

 

 

Fastigheten är belägen vid Arenastaden i Solna, med adress Dalvägen 12. Upprättande av bygghandlingar för el- och telesystem i befintlig kontorsfastighet om ca 6000 m² (BTA)

 

 

Kv Malten 1


Byggherre: Pfizer
Plats: Silverdal
Färdigställt: 2005/2006

 

Nybyggnad av "nyckelfärdigt" Stockholmskontor för Pfizer. 18 000 m² kontor, 13 000 m² teknik och garage.