Kvalitet

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 med fokus på leverans av rätt kvalitet i alla led. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att höja kundnöjdheten i våra kvalitetssäkrade processer.

Certifieringar

It - Säkerhets, Beredskapsplan

På MSIB har IT-säkerheten högsta prioritet. Den stora mängden av informationsflöde som MSIB hanterar varje dygn kräver både driftsäkerhet och leveranskapacitet. Vi har en modern serverpark och beredskapsplan mot eventuella störningar. Varje dygn överförs information till vår IT-leverantör på en annan ort. Skulle hela kontoret av någon anledning slåss ut, är MSIB igång inom 24 timmar med affärskritisk verksamhet

Rulla till toppen