Vår verksamhetspolicy


msib bistår med ingenjörshjälp inom el-, tele- och dataanläggningar inom byggsektorn. Vi arbetar inom alla verksamhetsområden för offentliga och privata beställare, t.ex. kontor och hotell, handel och industri, lab. och sjukhus, skolor, infrastruktur, bostäder m.m. msib gör utredningsarbeten och upprättar program- och systemhandlingar samt tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar, gör budgetuppskattningar och tidiga programkalkyler.

 

KREATIVITET – KOMPETENS – KVALITET


msib ska erbjuda kunderna ett genomförande med rätt kvalitet och med goda miljö-förutsättningar som präglas av en helhetssyn där kundens uttalade och outtalade behov är vägledande och teknik aldrig får vara ett självändamål. Vi ska vara en seriös och långsiktig partner och ge rätt råd samt ta fram de effektivaste lösningarna i rätt tid till rätt pris. Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. Därigenom skapar vi ett förtroende för företaget vilket är grunden för en långsiktig kundrelation och god ekonomi. msib ska bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med särskilt fokus på transporter och resursförbrukning. Vi gör detta med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagar och övriga bindande krav.

 

Ledord         |          Samarbete         |          Affärsidé           |          En modern Elkonsult        |          Projektledning        |          Partners         |        Fakta om MSIB